Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki zbierane są, wykorzystywane i chronione dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej oraz jakie prawa przysługują naszym klientom związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

  1. Zbieranie danych osobowych: Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy gromadzić pewne informacje osobowe, takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane niezbędne do świadczenia usług lub udzielania odpowiedzi na zapytania.
  2. Wykorzystanie danych osobowych: Zebrane dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień, udzielania odpowiedzi na pytania klientów oraz poprawy jakości naszych usług. Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy zebranych danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniej zgody użytkowników.
  3. Ochrona danych osobowych: Dbamy o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec im dostępowi osób nieuprawnionych oraz ich nieautoryzowanemu wykorzystaniu lub zmianom.
  4. Prawa użytkowników: Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych. Wszelkie żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail lub kontakt telefoniczny podany na naszej stronie internetowej.
  5. Zgoda: Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w związku z aktualizacjami naszych procedur oraz zmianami w przepisach prawa. Wszelkie istotne zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem podanych na stronie kontaktowych danych.